Publicaties dr Marin Terpstra

Universitair Docent Sociale en Politieke Wijsbegeerte

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen,
Radboud Universiteit Nijmegen

Terug

Overige teksten

2019

 • 'Der Begriff der Macht in der politischen Anthropologie von Kondylis', in F. Horst, Panajotis Kondylis und die Metamorphosen der Gesellschaft. Ohne Macht lässt sich nichts machen. Aufsätze und Essays, Duncker & Humblot, Berlijn, 107-140.

2018

 • 'Ontregeling van democratie: Spel en verzet' (met Stefan Schevelier, Femke Kaulingfreks, Mathijs van de Sande), in Huub Spoormans (red.), Democratie ontrafeld. Inzichten in hedendaags onbehagen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2018, 389-412.
 • 'Een credo voor de democratie?' , in Huub Spoormans (red.), Democratie ontrafeld. Inzichten in hedendaags onbehagen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2018, 319-347.
 • 'Nawoord. De filosofische wending in Marx' Die deutsche Ideologie', in H. Hoeks, H. Boekraad & M. van Dieten (red.), Karl Marx & Friedrich Engels. De Duitse ideologie: I. Feuerbach, en drie basisteksten van Karl Marx, Nijmegen: Vantilt, 195-213.
 • 'Legitimiteit: Thomas Hobbes en Carl Schmitt', in F. Rebel (red.), Basisboek politieke filosofie (pp.), ISVW Uitgevers, Leusden, 24-37.

2017

 

Uitgebreide versies van gepubliceerde artikelen:
Niet of nog niet gepubliceerde teksten
Spinozana

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • 'De stichting van een gemeenschap: Paulus in de politieke filosofie van Jacob Taubes', in Maarten Menken (red.), Paulus tussen sjoel en kerk (Theologische Perspectieven 3), 2VM Uitgeverij, Bergambacht 2010.
 • 'Inleiding' en redactie (met Inigo Bocken), Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen, Eburon, Delft 2010.

2009

2008

2007

2006

 • 'Louis Althusser', Kritisch Denkers Lexikon (37, juni 2006), Veen Magazines, Diemen 2006, 1-16.
 • 'Religie na het verlies van haar autoriteit. Hedendaagse politieke denkers over de verhouding van politiek en religie' (met Theo de Wit), in Marcel ten Hooven, Theo de Wit (red.), Ongewenste goden. Over de publieke rol van religie in Nederland, SUN, Amsterdam 2006, 41-66, 306-310.

2005

 • 'Openbaring en openbaarheid: Webervariaties. Overwegingen bij recente studies van Charles Taylor over religie als publieke zaak', in Tijdschrift voor Filosofie, 67(2005)2, 325-346.
 • 'Thesen zur politischen Philosophie Spinozas', in F. Englisch, M. Lauermann, M.B. Schröder (Hg.), Randfiguren. Spinoza-Inspirationen. Festgabe für Manfred Walther, Wehrhahn, Hannover-Laatzen 2005, 102-127.
 • 'Gedachten over de democratie als cultus', in Splijtstof, 34(2005)1, 27-44.
 • 'Ethiek en de taal van het verlangen in Spinoza's Ethica', in Splijtstof, 34(2005)1, 69-80.
 • 'Klagen als politieke vorm', in Proviand. Themablad van de Studentenkerk Nijmegen, 7(2005)1, oktober 2005, blzn.2-4.

2004

 • 'Fortdauer der theologia politikè? Varro, Spinoza, Lefort: drei Etappen im Geschichte der Politischen Theologie', in M.Walther (Hrsg.), Religion und Politik. Zu Theorie und Praxis des theologisch-politischen Komplexes, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2004, 179-198.
 • 'Politieke theologie', lemma in Encyclopedie Katholiek Nederland, website 'Katholiek Nederland'.

2003

 • Review of: Lucius Antistius Constans, Du droit des ecclésiastiques, Centre de philosophie politique er juridique, Université de Caen 1991, in Studia Spinozana Volume 13 (1997), Königshausen & Neumann, Wurzburg 2003, 308-310.
 • Bespreking van Jürgen Brockoff, Jürgen Fohrmann (Hg.), Politische Theologie. Formen und Funktionen im 20. Jahrhundert, Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2003, ISBN 3-506-72365-0, in Tijdschrift voor Theologie.

2002

 • Omstreden besluiten. Filosofische aspecten van het besturen, SUN Uitgeverij, Amsterdam 2002, ISBN 90 5875 078 7, 380 blzn.

2001

 • ' "God's case on earth". Notes on theocracy and the political theology of Vladimir Solov'ëv', in W. van den Bercken, M. de Courten, E. Van der Zweerde (eds.), Vladimir Solov'ëv: Reconciler and Polemicist. Selected Papers of the International Solov'ëv Conference held at the University of Nijmegen, the Netherlands, in September 1998, Peeters, Leuven 2000, 411-429.

2000

 • Review of: Spinoza (=Topos, nr.6), hrsg. v. Hans Heinz Holz; Domenico Losurdo. Bonn: Pahl-Rugenstein 1995 [ISBN 3-89144-213-0], in Studia Spinozana, (1996)12, blzn.315-317.
 • 'Politieke filosofie in een apokalyptische eeuw', in Splijtstof, 29(2000)1, blzn.57-72.
 • 'No spiritual investment in the world as it is. On the negative political theology of Jacob Taubes' (met Theo de Wit), in I.N. Bulhof, L. ten Kate (eds.), Flight of the Gods. Philosophical Perspectives on Negative Theology, Fordham University Press, New York 2000, 320-353.

1999

 • 'Computer-ondersteuning bij het bestuderen van leerstof in het vak filosofie', in M.J.A. Mirande (red.), Visies en ervaringen. Over informatie- en communicatietechnologie in het universitaire onderwijs, IOWO, Nijmegen 1999, blzn.133-148.
 • 'Athene: politiek, stad en macht', in H. Heynen (red.), Wereldsteden. Stadswandelingen door filosofie en religie, Thomas More Academie/Gooi & Sticht, Baarn 1999, [ISBN 9030409479], blzn.26-52.
 • 'Maakbaarheid is dood. Leve de maakbaarheid!', in Facta. Sociaal-wetenschappelijk magazine, 7(1999)4, blzn.10-13.
 • 'Verantwoordelijkheid in vrijheid: betekenis, grenzen en alternatieven van liberalisering', F. Poels, J. Vollebergh (red.), Verantwoord ondernemen, Damon/KSC, Best/Nijmegen 1999.
 • 'Het onduldbare dat verbindt. Over de verhouding tussen solidariteit en verdraagzaamheid', in H. Manschot, Th. De Wit (red.), Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek, Boom, Amsterdam 1999, ISBN 90 5352 396 0, blzn.221-246.
 • 'Social Gifts and the Gift of Sociality. Some Thoughts on Mauss' The Gift and Hobbes' Leviathan', in Antoon Vandevelde (ed.), Gifts and Interests, (Morality and the Meaning of Life 9), Peeters, Leuven 1999, ISBN 90 429 0814 9, blzn.191-208.
 • 'Spinoza's politieke filosofie: Natuur, politieke macht en God', in Filosofie, 9(1999-2000)6, december 1999, blzn.15-19.
 • 'Een spinozistische Verlichting', bespreking van W. Klever, Mannen rond Spinoza (1650-1700). Presentatie van een emanciperende generatie [Hilversum 1997, ISBN 90-6550-563-6], in Tijdschrift voor geschiedenis, (1999)3, blzn.455-457.

1998

 • 'Carl Schmitt on Spinoza's Idea of Libertas Philosophandi', in Memory, History and Critique. European Identity at the Millenium. Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas, at the University for Humanist Studies, Utrecht, The Netherlands, August 19-24 1996 [CDROM], Editors: Frank Brinkhuis & Sascha Talmor, ISSEI/University for Humanist Studies, Utrecht 1998 (ISBN 90-73022-11-8).
 • 'De betekenis van de oudtestamentische theocratie voor de politieke filosofie van Spinoza. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de politieke theologie', in Tijdschrift voor filosofie, 60(1998)2, 292-320.
 • 'Gedigitaliseerd onderwijs in de wijsbegeerte?', in Splijtstof, 27(1998)1, blzn.37-43.

1997

 • 'Probleemgestuurd filosofieonderwijs bij Beleidswetenschappen' (interview), in VIC. Tijdschrift van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs, 26(1997)1, blzn.5-8.
 • 'Een actueel en monumentaal werk uit 1670. Spinoza's Theologisch Politieke Traktaat in hervertaling', in Trouw, 24 mei 1997, blz.10.
 • 'Vrijheid van meningsuiting en gehoorzaamheid aan de staat. Het voorstel van Spinoza', in Filosofie Magazine, 6(1997)5, blzn.42-44.
 • 'De paradox van het conservatisme', in Filosofie Magazine, 6(1997)6, blzn.28-31.
 • 'Walter Benjamin en Carl Schmitt: een politiek-theologische confrontatie' (met Theo de Wit), in Benjamin Journaal, nr.5, Historische Uitgeverij, Groningen 1997, blzn.56-74.
 • Maakbaarheid en normativiteit. Inleiding tot de filosofie van bestuur en beleid, SUN Uitgeverij, Nijmegen 1997, 352 blzn.
 • Bespreking van I.Bulhof, R.Welten (red.), Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek, Kok Agora, Kampen 1996 [ISBN 9039106959], in Tijdschrift voor Theologie, 37(1997)2, blzn.210-211.
 • '"No spiritual investment in the world as it is". Die negative politische Theologie des Jacob Taubes', in Etappe, (1997)13, Bonn september 1997, blzn.76-102.

1996

 • 'Het "uitzonderlijke" als messiaanse mogelijkheid: De negatieve politieke theologie van Jacob Taubes' (met Theo de Wit), in Tijdschrift voor Theologie, 36(1996)4, blzn.365-386.
 • Review of: W.Klever (ed.), Fransiscus van den Enden, Vrije Politijcke Stellingen, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1992 [ISBN 9028416218], in Studia Spinozana, (1994)10, blzn.340-347.

1995

 • 'Ten geleide', gevolgd door 'Slechts intellectuelen menen dat intellectuelen de wereld beter begrijpen dan anderen. Tien vragen van Marin Terpstra aan Panajotis Kondylis', in Uil van Minerva. Tijdschrift voor geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur, 11(1994-1995)2, februari 1995, blzn.99-120.
 • 'Burgers en onaanspreekbaren' [bespreking van H.M.Enzensberger, Oog in oog met de burgeroorlog, Amsterdam 1994, ISBN 9023434110], in Filosofie Magazine, 4(1995)2, blzn.54-55.
 • Naar behoren beleid maken. Over interpretatie en gebruik van normatieve beleidsbeginselen, Damon/VMI, Best 1995 [ISBN 9055733326], 125 blzn.
 • 'Kritiek, subversie en politieke macht. Fundamentele maatschappijkritiek in de ogen van Georges Bataille en Carl Schmitt', in B.Kerkhof, W.v.d.Kuijlen, J.Linssen (red.), Kritiek als politieke stellingname, Damon, Best 1995, blzn.75-90, 149-152 [ISBN 9055731714].
 • Ontwerpen en weten, maken en verkeren. Argumenten voor en tegen maakbaarheid in beleid en wetenschap, Damon/VMI, Best 1995 [ISBN 9055733334], 136 blzn.
 • 'Demokratische und geopolitische Perspektive. Politik zwischen gegebenem und konstruiertem Raum (Überlegungen zu Spinoza und Schmitt), in Berliner Debatte. INITIAL. Zeitschrift für sozialwissenschaftlichen Diskurs, (1995)3, blzn.44-56.
 • Redeneren en redetwisten met beleid. Eerste beginselen van de beleidsargumentatie, Tweede druk, Damon/VMI, Best 1995, [ISBN 9055733318], 120 blzn.
 • 'Burgerlijke maatschappij, afschrikkingsdenken en christelijke traditie', in F. van Iersel en B. Schennink, Denken over vrede na de Koude Oorlog, Gooi & Sticht/Thomas More Academie, Baarn 1995, [ISBN 9030408308], blzn.307-320.
 • 'Een rechtvaardige vrede door afschrikking? Over de samenhang tussen de grondbeginselen van de burgerlijke maatschappij en het afschrikkingsdenken in het licht van de christelijke traditie', in Kernvraag nr.106 (A.v.Iersel (red.), Beperkt geweld. Bijdrage aan de consultatie van de Nederlandse bisschoppen over vrede en gerechtigheid), (1995)1, blzn.18-25.
 • 'De toekomst van het verleden' (bespreking van M.Weyembergh, M.v.d.Bossche, Het einde van de geschiedenis. Over Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk, ISBN 90 6168 432 3), Filosofie Magazine, 4(1995)9, 54-55.
 • 'Tegenstellingen zonder einde. Etienne Balibar', in G.Devos, J.Vanmarcke (red.), De Marges van de Macht. Filosofie en politiek in Frankrijk: 1981-1995, Universitaire Pers Leuven, Leuven 1995 (ISBN 9061867142), 128-148.
 • 'An analysis of power relations and class relations in Spinoza's Tractatus Politicus', in Studia Spinozana, (1995)9, blzn.79-105.

1994

 • 'Saving for the future. Ethical aspects of national and international debt', in R.Jeurissen (red.), Papers presented at the Erasmus Intensive Course "Ethics of Finance", Tilburg University 1994, blzn.33-49.
 • 'De bezwering van de willekeur', in Filosofie Magazine, 3(1994)3, blzn.25-27.
 • Redeneren en redetwisten met beleid. Eerste beginselen van de beleidsargumentatie, Damon/VMI, Best 1994, [ISBN 9055733318], 109 blzn.
 • 'What does Spinoza mean by Potentia Multitudinis?', in E.Balibar, H.Seidel, M.Walther (Hrsg.), Freiheit und Notwendigkeit. Ethische und politische Aspekte bei Spinoza und in der Geschichte des (Anti-)Spinozismus, (Schriften der Spinoza-Gesellschaft Band 3), Königshausen & Neumann, Würzburg 1994, blzn.85-98.
 • 'Nur Intellektuelle behaupten, daß Intellektuelle die Welt besser verstehen als alle anderen. Von Panajotis Kondylis. Ein Interview mit Fragen von Marin Terpstra', in Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 42(1994)4, blzn.683-694.

1993

 • 'Autoriteit', in Filosofie Magazine, 2(1993)2, blz.33.
 • 'Polemiek, oftewel: filosofie als oorlog', in Splijt-Stof, 21(1993)5, 12 blzn.
 • 'Soevereiniteit, geheimhouding en verraad' (bespreking van G. de Bruin, Geheimhouding en verraad), in Socialisme en democratie, 50(1993)3, blzn.124-131.
 • 'De moraal van het schulden maken', in Filosofie Magazine, 2(1993)4, blzn.32-34.
 • 'Autoriteit (2)', in Filosofie Magazine, 2(1993)7, blz.37.
 • 'De beheersing van de waanzin', in Filosofie Magazine, 2(1993)8, blzn.24-27.
 • 'Selbstanzeige' (presentatie proefschrift), in Archiv für Begriffsgeschichte, (1993)36, blzn.343-345.

1992

 • 'Geld en moraal', bespreking van J.v.Santen, Geld. Teken van geestelijke vrijheid, in Socialisme en democratie, 49(1992)5, blzn.229-231.
 • 'Fascisme', 'Gezag', 'Ideologie', 'Legaliteit', 'Legitimiteit', 'Natuurrechtsleer', 'Oorlog', 'Parlement', 'Politiek', 'Politieke filosofie', 'Recht', 'Rechtvaardigheid', 'Scheiding der machten', 'Soevereiniteit', 'Staat', 'Tweerijkenleer', 'Vrede', 'Wet', lemmata in H.Willemsen (red.), Woordenboek Filosofie, Assen/Maastricht 1992.
 • 'Het oog dat van zichzelf wegkijkt. Kondylis versus Buve: over de mogelijkheden en grenzen van het descriptief decisionisme', in Krisis 47, 12(1992)2, blzn.72-93.
 • 'Het einde van de geschiedenis en het politieke oordeel. Over het beoordelen van politieke gebeurtenissen in het licht van filosofische schema's', in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 84(1992)4, blzn.287-298.
 • 'Een draaglijke Spinoza', bespreking van De draagbare Spinoza, samengesteld, ingeleid en vertaald door Henri Krop en Wiep van Bunge, in Filosofie Magazine, 1(1992)3, blzn.49-50.

1991

 • 'Spinoza en de Nederlandse politiek. Oftewel: waarom is een niet-confessionele politiek in Nederland onmogelijk?', in G.Vandenakker et al. (red.), Filosofiedag Utrecht 1989, Delft 1990.
 • 'Woord vooraf', in M.Terpstra (red.), Schuld en gemeenschap. Hoofdstukken uit een genealogie van de schuld, Annalen van het Thijmgenootschap, 79(1991)3.
 • 'Het maatschappelijk geschenk. De verlossing van de schuld in Hobbes' Leviathan' (met Theo de Wit), in M.Terpstra (1991).
 • 'Zo spreken de schuldigen. Over schuldbetrekking en schuldhuishoudingen', in M.Terpstra (1991).

1990

 • De wending naar de politiek. Een studie over het gebruik van de begrippen 'potentia' en 'potestas' door Spinoza in het licht van de verhouding tussen ontologie en politieke theorie, proefschrift, Nijmegen (uitgegeven in eigen beheer), 450 blzn.
 • 'Het recht op genoegdoening. De betekenis van de economische schuldbetrekking in Nietzsches kritiek van godsdienst en moraal', in P.v.Tongeren (red.), Nietzsche als arts van de cultuur. Diagnoses en prognoses, Baarn (Ambo) 1990, blzn.165-183.
 • 'Louis Althusser. Strijdbaar denker, denker van de strijd', in Forum, 1(1990)27, blzn.6-7 (onder de titel 'Louis Althusser: denker van de klassenstrijd').
 • 'Bij het overlijden van Louis Althusser', in Splijt-Stof, 19(1990)3, blzn.7-12.

1989

 • 'Berichten uit het ondergrondse' (bespreking van G.Bataille, De innerlijke ervaring, in Intermediair, 25 (1989)5, blzn.59-61.
 • 'Macht en geslacht bij Spinoza', in De stercore ennii. Liber amicorum voor Harrie Teunissen en John Steegh, Leiden 1989.
 • 'Het heilige lichaam. De voorstelling van het lichaam in de politieke filosofie', in F.Geraedts, L.de Jong (red.), Ergo Cogito II, Groningen 1989, blzn.129-152.

1988

 • 'De filosofische koningsmoord van Spinoza', in Splijt Stof, 16(1988)3 4.
 • 'Het geheim van de politieke praktijk' (kort essay over H.Schmidt, Menschen und Mächte), in Intermediair, 24(1988)37.
 • 'Teksten van Louis Althusser over politieke filosofie' (bespreking van L.Althusser, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau. Zur politischen Philosophie der Neuzeit. Schriften, Band 2, Berlijn 1987), in Krisis 32, 8(1988)3.

1987

 • 'Het offer en de schuld', in Splijt Stof, 15(1987)3 4.
 • 'Spinoza en de anti naturalistische filosofie van Althusser', Mededelingen vanwege het Spinozahuis, nr.53, september 1987.
 • 'Filosofie tussen waarheid en politieke strategie. Althusser over de marxistische filosofie', in P.L.Assoun (red.), Hedendaagse franse filosofen, Assen/Maastricht 1987.
 • 'Afschrikking en zelfopoffering. Thomas Hobbes en het nucleaire tijdperk' (met Theo de Wit), in Krisis 29, 7(1987)4, 27-46.

1986

 • 'Hoop putten uit de wanhoop. De vrolijke wetenschap van dokter Baudrillard' (boekbespreking), in De Groene Amsterdammer, 22 januari 1986.
 • '"De strafrechter lost niets op ...". Een gesprek met H.Droesen, Officier van Justitie in Utrecht, over het strafrecht: Waarom wordt er gestraft?' (met Theo de Wit), in H.Manschot e.a., Veroordeeld?, KTHU reeks, nr.8, febr.1986.
 • 'De straf, het nut en het sacrale. Notities over het waarom van de straf' (met Theo de Wit), in H.Manschot e.a., Veroordeeld?, KTHU reeks, nr.8, febr.1986.
 • 'Soevereiniteit: wilsbeschikking en constitutie', in Splijt Stof, 14(1986)3.
 • 'Kristeva, Bataille, Céline. Aantekeningen bij Pouvoirs de l'horreur', in Te Elfder Ure 40, 29(1986)2.
 • 'Spinoza en de overheid', in G.M.Huussen/H.E.S.Woldring (red.), Werken met wijsbegeerte: een cultuurprobleem, (Verslagboek Filosofiedag VU Amsterdam), Delft 1986.

1985

 • '"Het prijskaartje bepaalt de waarde van het protest". Mr. Droesen over burgerlijke ongehoorzaamheid en straf' (vraaggesprek; met Theo de Wit), in De Groene Amsterdammer, 10 april 1985.
 • 'De wil tot verandering (Bespreking van D.Trombadori, Gesprek met Michel Foucault)', in Krisis 21, 5(1985)4.

1984

 • 'Een zeer oude wijn (1)', Tegenspraak 8(1984)4.
 • 'De wereld op zijn kop. Politiek en ethiek bij Marx en Van Herpen' (boekbespreking), in De Groene Amsterdammer, 18 juli 1984.
 • 'In het aangezicht van een tweevoudige bedreiging kiezen voor het hoogste goed. André Glucksmann en het evangelie van de Bom' (boekbespreking), in De Groene Amsterdammer, 29 augustus 1984.
 • 'Leven in een ongehoorzaamheidskultuur. Wie bepaalt de moraal achter burgerlijk verzet?' (boekbespreking), in De Groene Amsterdammer, 26 september 1984.
 • 'De onverzadigbare begeerte naar wijsheid. Foucault en de "Geschiedenis van de seksualiteit"' (boekbespreking), in De Groene Amsterdammer, 5 december 1984.

1983

 • 'Het afwezige lichaam' (boekbespreking), Tegenspraak 7(1983)1.
 • 'Foucault: excerpten en kritieken' (boekbespreking), Tegenspraak 7(1983)1.
 • 'Het onbekende fascisme', Tegenspraak 7(1983)5.
 • 'Zeepbellen, verenigt u!' (boekbespreking), Tegenspraak 7(1983)7.
 • 'Het spel is uit' (boekbespreking), Tegenspraak 7(1983)8.

1982

 • 'Marxistische godsdienstkritiek of strijdbaar atheïsme?' (boekbespreking), Tegenspraak 6(1982)7.
 • 'Een beekje in 'n ondoordringbaar woud. Over anarchisten in Arnhem' (boekbespreking), Tegenspraak 6(1982)9.
 • 'Rottingen met nuffige kwastjes' (boekbespreking), Tegenspraak 6(1982)9.
 • 'Lompenproletariaat/Plebs. Marx versus Foucault en Glucksmann', in Acta Derde Nederlandse Filosofiedag, Nijmegen 1982.
 • 'Een onmogelijke klasse? Het filosofische begrip "proletariaat" bij de jonge Marx en de kritiek van Levy en Glucksmann', in Krisis 7, 2(1982)2.
 • 'Marx' begrip van het proletariaat in het licht van recente franse Marx kritiek' (onderzoeksverslag mei december 1981), in Splijt Stof 62, 10(1982).
 • 'De strijd in de duisternis. Het geschiedenisbegrip van Althusser', in Te Elfder Ure 31, 26(1982)2.

1981

 • 'Tegen beter weten in' (boekbespreking), Tegenspraak 5(1981)1.
 • 'De weigering om je over te geven' (boekbespreking), Tegenspraak 5(1981)2.
 • 'De grenzen van ons denken' (boekbespreking), Tegenspraak 5(1981)2.
 • 'Tussen psychoanalyse en politiek. Paul Laurent Assoun over Marx, Nietzsche en Freud', in Psychologie en maatschappij, (1981)15.
 • 'De revolutie in onze hoofden. Een klein pleidooi voor de nieuwe filosofen', in Krisis 6, 2(1981)1.

1980

 • 'De zelfverzekerdheid van Descartes' (boekbespreking), Splijt-Stof, (1980)49, 86-99.
 • 'Menselijkheid zonder gezicht I' (boekbespreking), Tegenspraak 4(1980)2.
 • 'Menselijkheid zonder gezicht II' (boekbespreking), Tegenspraak 4(1980)3.
 • 'Lamettrie: mens/machine' (boekbespreking), Splijt-Stof, (1980)53, 42-50.
 • 'Zenuwgas. Over "Filosofie en praktijk"' (boekbespreking), Tegenspraak 4(1980)7.
 • 'Over ideologie. Discussiebijdrage vanuit de filosofie', in Cahiers van het Katholiek Studiecentrum, nr.1 (Christendom en socialisme), Nijmegen 1980.
 • Ideologiekritiek en strategisch denken. Louis Althusser: marxisme en filosofie, november 1980 (doctoraalscriptie; cum laude), 77 blzn.

1979

 • 'Marxisten over godsdienst' (boekbespreking), Tegenspraak 3(1979)3-4.
 • 'Denken in Parijs' (boekbespreking), Splijt-Stof, (1979)48, 64-73.
 • 'Het wilde denken in Parijs' (boekbespreking), Tegenspraak 3(1979)13.

1978

 • '... Dan liever marxistisch', Splijt-Stof, (1978)42, 27-33.

1977

 • 'Althusser en Spinoza', in H.Boekraad (red.), Seminar Althusser, SUN, Nijmegen 1977.
 • 'Filosofie voor jong & oud', Splijt-Stof, (1977)39, 35-49.

1976

 • 'Politieke prenten van Gerd Arntz' (boekbespreking), Splijt-Stof, (1976)34, 6-21.
Terug