dr Marin Terpstra

Universitair Docent Sociale en Politieke Wijsbegeerte

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen

 

Foto: Franck Ploum, De Roerom

 


"Onenigheid is het kernbegrip van de politieke filosofie. Wie eenheid tot inzet van het politieke denken en handelen maakt doet de werkelijkheid onvermijdelijk geweld aan. Onenigheid behoort tot de sociale ontologie waarop de politieke filosofie moet steunen. Onenigheid maakt dat politieke macht en bestuur altijd omstreden zijn."

 

Andere boeken van de auteur:

  • De wending naar de politiek. Een studie over de begrippen 'potentia' en 'potestas' bij Spinoza, Nijmegen 1990 (proefschrift)
  • Redactie: Schuld en gemeenschap. Hoofdstukken uit een genealogie van de schuld, Annalen van het Thijmgenootschap, 79(1991)3.
  • Ontwerpen en weten, maken en verkeren. Argumenten voor en tegen maakbaarheid in beleid en wetenschap, Best 1995, Damon/VMI.
  • Omstreden besluiten. Filosofische aspecten van het besturen, Amsterdam 2002, SUN

Erasmusgebouw, kamer: E 16.01b | Tel.: 024-3616229

Postadres:
Faculteit der Filosofie, RUN | Postbus 9103 | NL-6500 HD Nijmegen

Email: m.terpstra@ftr.ru.nl

In januari 2016 verschenen bij Uitgeverij Wilde Raven:

Omstreden moderniteit. Over de gemeenplaats 'Dat is niet meer van deze tijd'

Aankondiging/Inhoudsopgave | Besprekingen

 

Ook verscheen in 2016:

Een gebed zonder eind. Stijlen van religiekritiek van de oude Grieken tot nu (redactie samen met Lisanne Jansen, Rozemarijn Oosthoek, Rob van de Schoor, Nikki Heinsman)

 

Aankondiging

 

Eerder verschenen bij uitgeverij Bo0m:

Onenigheid en gemeenschap. Basisboek Politieke Filosofie

Zie uitgebreide inhoudsopgave | Besprekingen

Democratie als cultus. Over politiek en religie

Besprekingen | Lees verder ...

 
   

 

Alle publicaties

 

 

Marin Terpstra (1954) studeerde wijsbegeerte aan de (voorheen Katholieke, nu) Radboud Universiteit Nijmegen met als hoofdvak sociale en politieke wijsbegeerte. Hij verricht onderzoek op het gebied van de filosofie van bestuur en beleid, de filosofie van Spinoza en de geschiedenis van de verhouding tussen het politiek en religie, met nadruk op ‘politieke theologie’. Hij publiceerde teksten op het gebied van de politieke filosofie, in het bijzonder over Hobbes, Spinoza, Nietzsche, Schmitt, Bataille, Taubes. Momenteel werkt hij aan een project over de samenhang tussen religiekritiek en de politieke orde.